TV-licensen bör avskaffas skriver Andreas Norstedt

TV_lincens
Avskaffa licensen skriver Andreas Norstedt

I Sverige har vi rätt att skapa musik och måla tavlor samt att uttrycka tankar och idéer genom tal och skrift. Samtidigt har vi rätten att välja att inte ta del av musik, det är ingen som tvingar oss att gå till ett galleri för att ta del av den senaste konsten inte heller någon som tvingar oss att läsa en tidning, i och med att man kan välja att inte ta del av utbudet behöver man inte heller betala för det. Detta är en grundläggande princip i ett modernt liberalt samhälle, vi betalar tillsammans för de grundläggande uppgifter som kan åläggas stat, landsting och kommun, vi betalar dock inte för tjänster som vi inte utnyttjar eller kan anses ha behov av. Därför bör TV-licensen avskaffas.

TV-licensen, numera kallad Radio- och TV- avgift härstammar från en annan tid. När systemet infördes fanns det endast en leverantör av bild- och ljudmedia vilket gjorde att avgiften fick legitimitet då de enda sändningar du kunde ta del av var de som bekostades av avgiften. Idag ser världen annorlunda ut, vi har ett större utbud av både statlig och privat media, nationell och internationellt finansierade av så väl reklam som abonnemangsavgifter och försäljningar av enstaka program.

Möjligheten att tillgängliggöra rörlig, tryckt och ljudmedia är nu inte enbart förbehållet utsändningar i etern. Man kan nu nå potentiella kunder via internet. Man har nu möjlighet att ta del av egenproducerad musik och film från kanaler så som youtube och The Piratebay, stora internationella och nationella tv-serier och filmer hos netflix och film2home, musik via spotify eller WiMP och nyheter via de olika tidningarnas hemsidor. Allt detta är tillgängligt i hemmet, på jobbet, i bilen eller på bussen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Den här tekniken har nu sprungit ifrån radio- och tv-avgiften.

Det är inte bara sättet att tillgängliggöra media som ändrats utan även sättet vi tar del av utbudet. Förr samlades man framför familjens enda tv och tittade på en kanal från kl 20-22 eller slog på en radio i bilen och lyssnade på samma kanal i mil efter mil. Nu väljer man i hög utsträckning att enbart se eller lyssna till det man är intresserad av.

Dessa två ovanstående paragrafer påverkar naturligtvis legitimiteten hos radio- och tv-avgiften, om all den media du konsumerar betalas för genom abonnemang, reklam eller en avgift per artikel, låt och film minskar naturligtvis förståelsen för att betala för något du aktivt väljer att inte konsumera.

Att med denna bakgrund, inte bara upprätthålla en ålderdomlig och utmanövrerad affärsmodell utan även utöka den till att inkludera alla moderna former av kommunikations och digitala arbetsverktyg är inte bara att straffa de ekonomiskt svaga i samhället utan även att tvinga sig in i folks vardagsrum och privata intressesfär.

 I ett modernt Sverige segrar den affärsmodell som anpassar sig efter marknaden och kunderna, att genom lagstiftning påtvinga människor en produkt är inte bara oetiskt och orealistiskt, det är även något som skulle kunna komma raka spåret från kommunismens Kina och därmed värdigt alla liberalers motstånd. Därför bör vi verka för radio- och tv-avgiftens avskaffande.

 

Denna artikel publicerades i tidningen Nu igår torsdag 25/4