Tusen nya Järfällabor

Under 2011 ökade Järfällas folkmängd med 1.109 personer till 67.320. Födelseöverskottet blev 317 personer (800 födda och 483 avlidna). Flyttningsnettot blev 784 personer – 4.792 flyttade till kommunen medan 4.008 flyttade från Järfälla. Flyttningsmönstret var följande.
 
Till Järfälla flyttade från övriga länet 3.031, från övriga Sverige 966 och från utlandet 795 personer.
Från Järfälla flyttade till övriga länet 2.773, till övriga Sverige 945 och till utlandet 290 personer.
Av flyttningsnettots 784 personer kommer alltså 258 från egna länet, 21 från övriga Sverige och 505 från utlandet.