Tomma lekplatser en utmaning för kommunerna

Kommunernas lekplatser gapar allt som oftast tomma runt om i landet. För inte särskilt många år sedan var det liv och rörelse på lekplatserna och barnen hittade nya kompisar att leka med. Dessa tider har snabbt ändrats, nu för tiden är det till och med svårt att hitta andra barn på lekplatserna.

Många av miljonprogrammens lekplatser är slitna, tråkiga och rent av farliga på sina platser. Klätternät där näten har gått sönder, sönderbrutet eller förruttnat trä och brist på sand gör att föräldrar undviker dessa lekplatser. Bristen på barn och vuxna har gjort att lekplatserna har lockat till sig personer som inte förstår eller för tillfället inte är kapabla till att förstå  behovet av säkerhet för barnen. Man lämnar tomburkar, krossat glas, sopor och ibland sprutor kring sandlådorna. Detta leder i sin tur till att föräldrar inte tar sina barn till lekparkerna och en ond cirkel har skapats. Lekplatserna står tomma kvar som monument för en svunnen tid.

Vart tar då alla barn vägen? Jo, barn vill träffa andra barn och föräldrarna vill känna sig trygga när de går till en lekpark. Detta leder till att ett fåtal lekplatser i kommunerna är ytterst välbesökta och ibland är det tom så mycket barn att det bildas köer till rutschkanor, klätterställningar och gungor. Ofta ligger också dessa lekplatser inom bostadsrättsområden vilket ibland leder till spänningar mellan boende och besökare. Jag själv har bott i ett område där man diskuterade hur barn från hyresrätterna på andra sidan gatan ska förhindras att leka i lekparken på bostadsrättsföreningens område. En ytterst tragisk diskussion där ekonomi och slitage var viktigare än barnens behov.

Tiden då barnen gick ut i lekparken på gården är på många platser förbi, föräldrar tvekar inte längre för att sätta sig i en bil och köra 10-20 min för att komma till en finare lekplats och sedan betala för att barnen ska få leka där. Detta har lett till att vi runt omkring i landet har sett en explosion av lekplatser byggda i uppvärmda industri och handelslokaler. I InfraCity i Upplands Väsby utanför Stockholm har det sedan några år funnits Lek och Buslandet, en lokal på 4200 kvm med hoppborgar, olika temaklätterställningar, cafe, internet mm och en omsättning på över 5 miljoner kr. I Järfälla finns det två företag med samma inriktning, Leklandet Stor och Liten i Järfälla som öppnade i slutet av september 2012 i Sibas gamla lokaler i Barkarby och Lekpalatset i Veddesta. Två företag med samma affärsidé med ca 1 km avstånd från varandra. Tryggheten att dessa inomhuslekplatser är hela och rena med möjligheter till blöjbyten och mat gör dem extremt populära. Samtidigt öppnar kommunen en ny temalekpark i Barkarby, en lekpark med en koppling till Järfälla kommuns flygverksamhet. I Kallhäll har det sedan ett antal år funnits en annan stor temalekpark med mängder med olika lekredskap för barn i olika åldrar. Lekparken i Kallhäll har varit så populär att många reser från andra kommuner eller kommundelar för att besöka den.

Samtidigt som trenden pekar att barn och föräldrar samlas på samma lekplatser så kräver föräldrar att det ska finnas ordentliga lekplatser i deras bostadsområden oavsett om områdena är gamla eller nybyggda. I Annedal t.ex. så har fastighetsägarna insett värdet av att barnen är kvar i området och har byggt fina lekplatser över hela området. Spontanlek leder också till ökad trygghet då många vuxna rör sig i området.

Så barn som leker på ett fåtal platser, föräldrar som är villiga att betala 120 kr för 3 timmars lek, slitna lekplatser kontra nya fina och företagarnas drivkraft skapar en helt ny utmaning för kommunerna.  Samtidigt som barnfamiljer kommer välja bort hyreslägenheter med dåliga lekplatser eller kräva nya och upprustade lekplatser så kommer de, vars barn redan har vuxit upp eller som aldrig har haft barn, att undra varför deras hyror ska bekosta nya fina lekplatser i miljonklassen. Vad ska ett kommunalt bostadsbolag satsa på, lekplatser för miljoner som riskerar att aldrig användas eller att öka renoveringen inomhus. Samtidigt skapar attraktiva lekplatser trygghet för alla boende.

Kostnaderna för kommunerna riskerar att bli stora när allt fler lekplatser ska rustas upp. Vad anser du att kommunalt bostadsbolag som  Järfällahus ska göra?