Tjänar du 3,6 miljoner för lite?

Varför finns det oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor med samma arbete på samma arbetsplats?
I dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt nästan 5 000 kronor mindre i månaden än en man. Under en livstid blir det 3,6 miljoner kronor. Kvinnors inkomst har långsamt närmat sig männens men färsk statistik från SCB visar oroande nog att skillnaden nu ökar igen.
Därför vill Folkpartiet
● Se till att skickliga lärare kan få riktigt bra betalt.
Det är alldeles för svårt att göra lönekarriär i det största
kvinnodominerade akademikeryrket.
● Ge fler rätt till heltid. Kommuner och landsting måste
gå före i arbetet mot ofrivillig deltid.
● Se till att sjuksköterskorna – en viktig och
kvinnodominerad yrkesgrupp – tjänar på att specialisera sig.
Läs mer om vår jämställdhetspolitik och bli
medlem på www.folkpartiet.se/jamstalldhet.