Tillsyn är A och O i företagsdrivna institutioner

Med anledning av dagens annons i tidningen Mitt i Järfälla den 22 november läggs två tidigare inlägg upp på bloggen ännu en gång:

Dagens Nyheters stockholmsbilaga redovisade den 2 november i en stort uppslagen artikel brister på Caremas äldreboende Tallbohov i Jakobsberg. Artikeln föranleder många reflektioner både kring Carema som företag och kring tillsynen av våra företagsdrivna institutioner.

Det är uppenbart att Carema åtagit sig entreprenader, där man pressat priserna för att vara säkra på att få uppdragen. Annars skulle man väl inte utsätta sig för risken att få sitt varumärke att framstå i så negativ dager. Först Koppargården i Vällingby och nu några dagar senare Tallbohov i Järfälla. Och så den klassiska kommentaren “DN har förgäves sökt Tallbohovs verksamhetschef”.  Varför kan dessa entreprenörer aldrig lära sig att man måste stå till svars för vad företaget representerar. Vill man göra affärer med den offentliga sektorn måste man förstå att det kräver största möjliga öppenhet kring den verksamhet man vill bedriva.

Det finns två utsatta grupper i DN-artikeln – de boende och de anställda. Jag är övertygad att personalen har gjort sitt yttersta för att kompensera för brister genom att med empati och närvaro ge sina gäster bästa tänkbara omvårdnad även då material och utrustning saknats. Men en företagsledning som väljer att lägga all möda på att mörka verksamheten, försvåra för personal att informera om vad som saknas eller rent allmänt hålla sig undan har inte förstått sitt uppdrag. Till försvar kan möjligen sägas att man förstått en del av problemet genom att avstå från att försöka få sitt uppdrag förlängt nästa år.

Upphandlingar av vård och omsorg är ett relativt nytt och växande inslag i den kommunala verksamheten. Det började med en naiv tro på avknoppningar där personalen skulle ta över. Det visade sig snart att även här gäller stordriftsfördelar för att skaffa fram det kapital som behövs. Problemet är att detta kapital efterfrågar samma avkastning som näringslivet i övrigt. De vårdansvariga slits mellan att med empati skapa ett varmt och omhändertagande boende samtidigt som man skall leverera in vinst till vårdkoncernen. En knepig uppgift som uttrycks väl i DN´s rubrik “Allt som kostar ifrågasätts”.

Det finns bara ett sätt att hantera detta och det är en effektiv och tät tillsyn från beställaren, dvs kommunen. Sådant behöver vi alltid bli bättre på men i fallet Tallbohov har tillsynen varit tät, många påtalanden har gjorts från socialförvaltningen och nämnden, viket lett till att Carema sagt sig vilja lämna Tallbohov. Att nu jaga syndabockar tjänar föga – men en diskussion kring hur närgången den kommunala tillsynen skall vara är nödvändig.

Nyheter om Carema
DN
Kontroll av privat äldrevård brister Lööf: Inget fel på vinstintresset i äldrevården Borg: S skapade problemen  Anställda om Caremas löften: Det är en bluff
Koppargården får ny kritik Anställda uppmanas tävla i att spara pengar ”Om det stämmer är det oerhört allvarligt”