Telemast vid Welcome Hotel och Lasse-Maja

Gästerna på Welcome Hotel och Lasse-Maja har fått en ny fixpunkt i vyn över
järnvägen mot Barkarby centrum. En hög och kraftig mast för alla de antenner som behövs för att överblicka och styra tågtrafiken.

Foto: Anders Bengtsson

Kommunens bygglovhandläggare har tidigare eftersträvat mer diskreta placeringar av sådana master. Nu har man valt att placera masten så centralt som möjligt för att få in den i blickfånget för hotellgäster, pendelresenärer och boende i Barkarby centrum. Om avsikten är att denna mast skall sätta ribban för trafikverkets omsorg om miljöerna utefter järnvägen i samband med utbyggnaden till fyrspår finns nog anledning för bygglovenheten och gestaltningsgruppen att skärpa uppmärksamheten!
 
Men visst, det kan säkert finnas de som tycker att höga master med sinnrika konstruktioner som står pall i blåsten är riktigt trevliga inslag i stadsbilden – placera dem så centralt som möjligt kan man då tycka. Vi överlåter åt våra bloggbesökare att vara smakdomare!

1 Comment on "Telemast vid Welcome Hotel och Lasse-Maja"

  1. Jag tror att vi tyvärr kommer att få se mer av master i vår vardag. Balansgången mellan estetik och funktionalitet är svår och många gånger måste vi nog, för att få ett fungerande samhälle i denna tidsålder, låta våra krav på fria horisonter och ostörda utsikter ge vika.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*