Tag chansen att hjälpa barn och unga i Järfälla

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö där de får stöd, omsorg och kärlek. Dessvärre finns det barn med svåra eller jobbiga hemförhållanden som kan behöva hjälp av en annan familj för en kortare eller längre tid.

Hjälpen kan komma i flera olika former, det kan handla om barn som behöver komma undan en helg eller två varje månaden eller till och med ha ett helt nytt hem på grund av att föräldrarna har missbruksproblem eller av andra anledningar är oförmögna att ta hand om sina barn. För ungdomar kan det också handla om att ha en vuxen kompis eller extra ”storasyskon” att prata med och träffa då och då på fritiden, en så kallad kontaktperson.

Alla barn och ungdomar har olika behov och därmed kan familjehem trots att det ser helt olika ut båda vara lika lämpade. Oavsett om man är ensamstående eller par, en stor eller liten familj, bor i villa eller lägenhet är det viktigaste att man har utrymme och tid för att ta emot och ge barnen och ungdomarna det stöd de behöver. Personer6

Kontaktfamiljer är ett viktigt stöd för de barn som behöver komma undan en period, ofta en till två helger i månaden och något längre under lov från skolan. Det viktiga är att man kan ge barnen ett miljöombyte och stimulans.

För äldre barn och ungdomar finns det kontaktpersoner, som kan fungera som ett stöd i vardagen. Viktigt är att man kan ses en till två gånger i veckan och ge barnen möjlighet till en kontakt med någon som kan lyssna och fungera uppmuntrande för en bra och vettig fritid.

För att barn och tonåringar i Järfälla kommun skall ha möjlighet till denna trygghet jobbar familjehemsgruppen och socialsekreterare inte bara med att rekrytera och utbilda nya familjehem och kontaktfamiljer/personer. De arbetar också med att följa upp, stötta och vägleda dessa.

Järfälla kommun söker just nu familjer, par eller ensamstående som har möjlighet att hjälpa barn och ungdomar. Familjehemsgruppen håller därför en informationsträff den 27:e mars klockan 18:00-19:30, du kommer naturligtvis också ha möjlighet att ställa frågor.

För att kunna bli familjehem besöker personal från familjehemsgruppen hemmet och därefter görs en kontroll i polisens register, socialregistret, hos kronofogdemyndigheten samt försäkringskassan. Efter detta utreder familjehemssekreterarna de blivande familjehemmen grundligt.

Som blivande kontaktfamilj gör en socialsekreterare en utredning där du blir intervjuad och får ett hembesök. Socialsekreteraren gör även utdrag från olika myndighetsregister som kontaktfamilj är det viktigt att du själv inte har något ärende hos socialtjänsten.

Vill du veta vad det innebär att vara en extrafamilj eller stöd för ett barn i Järfälla, anmäl dig till informationsträffen senast 24 mars genom att klicka här. Träffen äger rum kl 18:00-19:30 den 27:e mars i Kvarnhuset på Vibblabyvägen 1, man bjuder på kaffe och smörgås.