Tack för den här tiden Eva Lennström (M)

Eva Lennström (M) engagerade sig i Järfällapolitiken år 1983 då hon blev ledamot i Kulturnämnden. Sedan valet år 1985 har hon suttit i kommunfullmäktige. Efter den borgerliga valsegern år 1991 blev hon Moderaternas andra kommunalråd. De borgerliga kommunalråden var då Mikael Freimuth (M), Eva Lennström (M) och Anita Mickos (FP). Eva Lennström var då ordförande i Socialnämnden.

Efter att ha förlorat valet år 1994 vanns valet år 1998 varpå Eva Lennström återigen blev kommunalråd. Denna gång som ordförande i barn- och ungdomsnämnden. I samband med att kommunstyrelsens ordförande Mikael Freimuth avgick i juni år 2002 blev Eva Lennström kommunstyrelsens ordförande till och med november år 2002 då kommunen återigen bytte majoritet.

Sedan valsegern år 2006 har Eva Lennström i rollen som kommunstyrelsens ordförande styrt Järfälla tillsammans med de övriga Allianspartierna. Eva tycker att allianssamarbetet har varit jättebra för Sverige och Järfälla då man visat på ett tydligt regeringsalternativ, såväl i riket som i kommun. Hon är övertygad om att det är receptet även för framtiden.

När Eva Lennström nu väljer att lämna sin plats till förmån för nya förmågor hoppas hon på att få tid över till familj, resor och ideellt arbete.

Folkpartiet vill tacka Eva för den här tiden och önska henne lycka till i framtiden.