Sveriges nya lagar

Den 1 juli 2012 trädde en mängd nya lagar i kraft. De nya lagarna gäller allt från vapenbrott till arbetsgivarens skyldigheter vid sjuka arbetstagare.En lag slår fast att arbetsgivare inte behöver betala sjuklön igen när en anställd inte har jobbat minst en dag sedan förra sjukperioden.

En annan lag slår fast att samtliga arbetstagare inom offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Även idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där vadhållning förekommer.

Ytterligare en lag fastställer att alla vapenbrott som innefattar stor eldkraft och flera vapen ska anses vara ett grovt vapenbrott. Även innehav av illegalt vapen på allmän plats anses vara grovt vapenbrott.

Numera, sedan 1 juli 2012, får polisen kräva ut uppgifter från telebolagen även om brottet bara ger böter. Denna lag kom till för att komma åt Internet-brottet ”grooming”. ”Grooming” innebär att en person tar kontakt med en annan person i syfte att utföra övergrepp på denna längre fram.

Den nya skollagen som trädde i kraft 2010 ska från och med i sommar även gälla vuxenutbildning.

Ett nytt pricksystem införs för fiskare som bryter mot EU-regler. Om man har fått för många prickar kan man bli av med yrkesfiskarlicensen och sitt fartygstillstånd.

Kollektivtrafiklagen kommer i framtiden också gälla trafik på vatten är en ny lag som trädde i kraft den 1 juli i år.

Läs om alla nya lagar här: Viktigare lagar och förordningar