Sverige toppar utvecklingsindex

När den internationella revisionsfirman Pricewaterhouse Cooper för tredje gången släppt sin rapport ESCAPE placerar sig Sverige återigen i topp bland världens 42 största ekonomier.

ESCAPE är en engelsk akronym som står för Economic growth and stability, Social progress and cohesion, Communications technology, Political, legal and regulatory institutions and Environmental sustainability. På svenska skulle det betyda Ekonomisk tillväxt och stabilitet, social utveckling och sammanhållning, kommunikations teknologi, politiska juridiska och lagstiftande institutioner samt ekologisk hållbarhet. Kartläggningen bygger på data från IMF och världsbanken med 20 utvalda indexerings variabler och man har använt tre mätpunkter med start år 2000.

Sverige har placerat sig i topp tätt följda av Schweiz och Singapore medan stora traditionellt starka länder som USA och Storbritannien har tappat i rankingen sedan senaste mätningen 2007. Detta kan ses som förvånande då USAs BNP ökat sedan 2007, men det är där styrkan i ESCAPE kartläggningen ligger då den är bredare och ger ett mer sammanhållet grepp om en komplex verklighet.