Sverige behöver den sociala omsorgspengen!

Nikoletta_Jozsa

Föreningar och organisationer har genom tiderna arbetat ideellt, med knappa resurser, för att göra livet bättre för andra människor. Samtidigt har socialförvaltningarnas grundfokus legat på att stötta människor som har det svårt att klara av sin vardag.

Jag vill införa en social omsorgspeng för föreningar som gör en social insats i samhället. En peng som betalas ut till föreningar utöver föreningsbidraget. Den sociala omsorgspengen skulle föra samman socialförvaltningen och föreningar, överbrygga generationsklyftorna i samhället och uppmuntra fler till ett socialt engagemang.

Många föreningar, framför allt idrottsföreningar, samlar in pengar till aktiviteter genom att sälja varor som cocosbollar och strumpor till familj, vänner och grannar. Med en social omsorgspeng skulle dessa föreningar istället kunna ägna sig åt ett socialt engagemang såsom att läsa högt för äldre på ett äldreboende, putsa fönster hos äldre, gå på promenad med funktionshindrade eller samla ihop kläder och filtar till hemlösa och på så sätt få in pengar till sin förening.
Fördelarna med en social omsorgspeng är många, bl.a. skulle pengen hjälpa till att minska utanförskapet och klyftorna mellan människor. Den sociala insatsen från föreningen skulle skapa en länk mellan föreningslivet och de i behov av stöd och omsorg. Ett införande av denna peng skulle bidra till att nya mötesplatser skapas och vi skulle få ett tryggare samhälle – har man lärt känna äldre människor eller människor med funktionshinder är det lättare att hälsa på varandra och hjälpa varandra när man möts på gatan. En förståelse för människor, oavsett vilka förutsättningar de har i livet, skulle växa fram. Vi får ett samhälle som på ett naturligt sätt engagerar sig socialt och bryr sig om varandra. De föreningar som redan idag, dag ut och dag in arbetar för att hjälpa människor i socialt utanförskap, skulle få ett erkännande.

Arbetet med den sociala omsorgspengen har också en förebyggande funktion då det är svårare att begå brott mot äldre när man har lärt känna dem på äldreboendena och har en relation med dem, det är lättare för människor att säga ifrån när man har fått en relation i och med den sociala insatsen. Dessutom kan det bidra till att fler unga väljer att arbeta inom vårdyrken. De som skulle få denna insats från föreningarna skulle få ett liv med fler värdefulla guldkanter i vardagen, det där lilla extra skulle bli verklighet.

Nikoletta Jozsa (FP)
Socionom, skolkurator och vice gruppledare i FP Järfälla