Svenska är fantastiskt!

Nu när våren äntligen har kommit, kan vi ha lite kul också på denna spalt.

Här har jag en lite lättsammare betraktelse om svenska språket. Många av verben bildas genom att man lägger en preposition före ett vanligt verb, och den nya ordkonstruktionen kan ha en helt annan betydelse än stamverben.

Många av dessa ord har fått en ersättare i nusvenskan, men de flesta används i dagligt umgänge. I bifogade tabellen har jag tagit fram några exempel om prepositioner och verb som är vanliga i sammanhanget.

Exempel på på-ord: påstå, pågå, påkomma, påtala – men pårätta finns däremot inte. Påbryta har använts ca 150 år sedan. Vanliga ord i dag är också de följande: påläsa, påfalla (=infalla), påvisa och påträffa.

Eller tvärtom, -stå-orden från listan: påstå, avstå, tillstå, frånstå (inte i vardagssvenska mer), utstå, instå=innestå, bestå, omstå (också försvunnit från dagens svenska), förstå/förestå, efterstå (också bara gammalsvenska), understå, överstå. Alla dessa varianter var alltså svenska ord enligt Svenska Akademins ordlista, med reservation att den ordlistans sista ord i dag är ”tyna”. Så långt har man alltså kommit sedan första bandet publicerades 1898.

 

Preposition korskoppling stamverb
  stå
av
till   komma
från tala
ut   rätta
in   föra
be   sluta
om   bryta
för[e]   läsa
efter   falla
under   visa
över   träffa

 

De finns naturligtvis många fler ord som kunde stå i denna tabell. Visst kan språk vara kul!

 

Esa Tuuri

Folkpartiet Järfälla