Svar på insändare med rubriken ”Investera i en bra fritid för våra unga” i tidningen Mitt I

Att påstå att alliansen föreslår en chockhöjning av Kulturskolans taxor är missvisande. Förslaget har väckts av kulturförvaltningen. I skrivande stund
befinner sig detta ärende fortfarande under diskussion för att beslutas i budgeten för nästa år. Att då som skribenten säga att beslut redan har fattats av politikerna i alliansen är direkt vilseledande.
Folkpartiet värnar om föreningslivet och kulturskolan i Järfälla. Taxor måste ibland höjas för att vi skall kunna erbjuda en god kvalité i verksamheten. Vi värnar om föreningslivet genom samarbete och stöd, fortsätter utbyggnad och upprustning av idrotts- och fritidsanläggningar och upprustar Ängsjö friluftsgård.
Nikoletta Jozsa
Vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla