Svar på insändare: Elever behöver både datorer och duktiga lärare

I en insändare ställs resurslärare mot datorer i skolan. Det  är att skapa en onödig motsättning. Allianspartierna i Järfälla började sin ”regeringsperiod” med att öka antalet specialpedagoger. Nu har vi också gjort stora satsningar på datorer, läsplattor och interaktiva skrivtavlor. Samtidigt erbjuds lärarna utbildning i hur man ska använda dessa nya hjälpmedel Det här är bra inte minst för elever med svårigheter att lära sig läsa och räkna.Den nya tekniken ger nämligen nya möjligheter till inlärning.