Svar på insändare: Borde man inte försöka spara innan skatten höjs?

Så frågar signaturen Max i veckans nummer av Mitt i Järfälla (15 jan). Jo visst är det så. Alliansen höjer inte skatten förrän alla andra vägar är uttömda. Historien bakom höstens beslut är att socialnämnden två år i rad hamnat på underskott med ca 60 mkr både 2011 och 2012. Att då höja skatten med 35 öre som ger drygt 45 miljoner innebär att 10 – 15 miljoner ändå måste sparas på redan löpande utgiftsprogram.

Järfälla befann sig inför höstens budgetbeslut i en situation som krävde både mindre utgifter och större inkomster. Nu får vi se hur långt detta räcker under 2013. Osäkerheten är stor och konjunkturen vikande. De stora utgiftsprogrammen är skolan med en dryg miljard och socialnämnden med lika mycket. Det kan vid en första anblick tyckas vara möjligt att hitta besparingar – och det jobbet görs också varje dag samtidigt som allt fler elever i skolan skall ha en fullgod undervisning, allt fler äldre ha en trygg omsorg och nya igensnöade gator hållas farbara. Kommunen växer – det ger nya skatteintäkter – men inte i samma takt som utgiftsprogrammen växer.

Det skall också sägas att vi inom alliansen har sett olika på Järfällas utbyggnadstakt. Folkpartiets linje har under många år varit en försiktig utbyggnad i äldre områden inklusive omvandling av Veddesta med bostäder i stället för att starta ett helt nytt bostadsområde på flygfältet. Detta har vi diskuterat i mer än tio år. Alltför många har under den tiden velat tro att stora utbyggnader inte påverkar skatteuttaget. Det går inte att bygga nya stora stadsdelar utan att det kräver ökade skatteintäkter. Vi beklagar givetvis att vår utbyggnadslinje inte fått majoritet – då skulle den ekonomiska situationen varit gynnsammare så som signaturen Max efterfrågar.

Lars Bergstig