Svältkatastrofen i Afrika

En mor och far tvingas välja vilka av deras fem barn som ska tas med till flyktinglägret. Alla fem barn är kraftigt undernärda och flera av dem orkar inte gå. Föräldrarna tvingas välja mellan att rädda två av sina barn (fler kan de inte bära) eller låta hela familjen dö av svält. Till slut lämnas de tre äldsta barnen. Familjen säger farväl och vet att detta troligen är den sista gången de ses. Bärande på ett barn var ger sig föräldrarna av på en vandring mot räddningen, en tredagarsfärd till fots. De tre kvarlämnade barnen sitter kvar utanför hyddan, hungriga, törstiga och ensamma. När föräldrarna äntligen nått fram till flyktinglägret lämnar de sina två barn till personalen där och återvänder för att hämta de andra barnen. De vet inte

att det redan är för sent. 

Afrikas horn har drabbats av den svåraste torkan på 60 år, detta har lett till att miljontals människor svälter ihjäl. FN beräknar att 11,3 miljoner människor har drabbats svårt av torkan och människor kämpar varje dag för sina liv. FN menar på att krisen utvecklats till en direkt nödsituation på grund av bristen på mat och näring. Hjälporganisationer har svårt att nå fram till de drabbade områdena, därför måste biståndet öka. Miljontals barn och vuxna får endast ett mål mat om dagen, ibland inte ens det. Föräldrar tvingas göra de svåraste valen i sina liv.  

Sverige, tillsammans med många andra länder, skickar bistånd men det räcker inte på långa vägar till de utsatta människorna. Regeringen har därför beslutat att öka biståndet med 200 miljoner kronor . Biståndet går främst till att hjälpa barn och undernärda kvinnor. Trots att Sverige, tillsammans med SIDA, har skänkt närmare 700 miljoner i bistånd under 2011 så räcker pengarna inte till att hjälpa de utsatta människorna. 

Vi får inte blunda för en av de största katastroferna som drabbat människor. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Ditt bidrag kan förändra livet för en hel familj, kan rädda liv, kan hjälpa barn att överleva. 

Det finns många organisationer som hjälper människorna på Afrikas Horn. Många av dessa organisationer tar emot bidrag via till exempel sms. Här är några sidor där du kan hjälpa till med ett bidrag. Tänk på att minsta lilla bidraget kan rädda liv.
FN
Röda Korset
Unicef

Nicki Jozsa,
Vice gruppledare Folkpartiet Järfälla 

Läs mer om den aktuella situationen på Afrikas Horn här: AB, DN,SvD,