Supervalåret 2014 har inletts

Ett demokratins högtidsår har inletts. Det är medborgarnas eget år då vi alla får tillfälle att utvärdera politiker på alla nivåer – i europaparlamentet, riksdagen, landstinget och kommunen. Den gemensamma nyårsönskningen från partierna är att det skall bli ett högt valdeltagande i samtliga val – inte minst till europaparlamentet, vars beslut numera betyder så mycket för oss alla oavsett var vi bor eller vad vi sysslar med.

Debatten blir intensiv och förhoppningsvis klargörande kring vad partierna vill åstadkomma de närmaste 4 – 5 åren. Förhoppningsvis blir det väl genomarbetade berättelser om framtidsplaner och säkert e n och annan framtidsdröm. Ty politik kan inte bara vara enkla administrativa besked om vad som skall ske i morgon – där måste också få finnas drömmarna och visionerna om vad som skulle kunna bli till nästa årtionde, ja, kanske inom en tid längre bort än så.

Men vi får aldrig förvilla oss bort mot orealistiska lyckoriken. Politikerna hade i januari för hundra år sedan, 1914, förhoppningar och tilltro till ett samhälle som skulle njuta välfärd från en rad storartade tekniska framsteg som gjorts eller var på väg fram. Verkligheten blev någon helt annan – en fruktansvärd katastrof som skördade miljontals människors liv och vars verkningar varade i 75 år och sträckte sig fram till murens fall. Finns det verkligen någon med den minsta insikt i historien, som inte inser hur oerhört angeläget vårt engagemang för ett sammanhållet och framgångsrikt Europa är. Att rösta i europavalet i maj är viktigt! Vi är skyldiga våra barn och barnbarn ett tydligt och ansvarstagande europeiskt fokus i all vår politik. Glöm aldrig det!

Nu har vi inlett vi 2014 på Folkpartiets Järfällablogg. Här kommer du att kunna följa vår berättelse om Järfälla, om Stockholms län, om Sverige och om Europa. Vi hoppas du vill följa med oss på resan – den ska bli både debattglad och informerande och berätta om vad som sker och vad vi i Folkpartiet, med våra liberala idéer, tycker borde ske. Välkommen att följa oss.

Den 5 februari har vi vårt årsmöte i Järfälla. Då får vi besök av europaministern Birgitta Ohlsson som kommer att ge oss sitt perspektiv på Europa. Vill du gärna lyssna till Birgitta? Ring eller maila i så fall till Nikoletta Jozsa på vårt kansli tel. 08-58028648 eller mail  nikoletta.jozsa@jarfalla.se.