Storsatsning på Mattelyftet

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har, tillsammans med utbildningsdepartementet, initierat en storsatsning på matematik i skolan. De internationella kunskapsundersökningarna PISA och TIMSS visar att svenska elevers resultat har sjunkit när det gäller matematik och ligger idag under genomsnittet jämfört med andra länder. 
Det finns flera problem med matematikundervisningen idag bl.a. Får de flesta elever arbeta på egen hand utan att egentligen förstå vad de gör, många av lärarna har ingen utbildning eller lärarexamen och Sverige har få undervisningstimmar i matematik jämfört med andra länder.
Därför har regeringen beslutat att satsa 2,6 miljarder kronor på att lyfta matematikämnet i det s.k. Mattelyftet.
Pengarna som satsas ska läggas på fortbildningsinsats för matematiklärare, utökat undervisningstid i ämnet i grundskolan samt en satsning för elever på lågstadiet att lära sig läsa, skriva och räkna.
– Ska Sverige vara ett framgångsrikt land i nästa generation behövs duktiga ingenjörer, forskare och ekonomer. Samtidigt sjunker svenska elevers resultat i matematik i alla internationella undersökningar. Vi halkar efter och den utvecklingen måste stoppas, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Läs mer på: DN, Folkpartiet
Nikoletta Jozsa
Politisk sekreterare/vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla