Stora planer för tågtrafiken i Mälardalen

I Järfälla kan vi se hur utbyggnaden av Mälarbanan avancerar. Brobyggen i Barkarby och Kallhäll, nya spårdragningar förbi Veddesta och Jakobsberg, nya spår och ny station i Kallhäll. Snart kommer omdaningen av Jakobsbergs centrum med flyttning av stationshus, nya uppgångar, upprustad gångtunnel och ett allmänt lyft av området runt stationen.

Vi får tätare trafik med pendeltågen, i bästa fall kanske så pass tätt som femminuterstrafik i rusningen. Det blir möjligt genom att pendeltågen inte behöver köras på samma spår som regionaltågen när de fyra spåren är klara.

Sträckan genom Järfälla är dock endast en liten del av upprustningen av järnvägstrafiken i Mälardalen. Landstingen runt Mälaren storsatsar nu på en utbyggd regionaltågtrafik när Citybanan öppnas 2017. Nya tåg köps för fyra miljarder. Målet är att skapa en storregion med 3,8 miljoner invånare. Städerna runt Mälaren knyts samman med täta tågavgångar och Enköping, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs kommer avsevärt mycket närmre vår region i AB län. Det blir lättare att arbeta i en av städerna och bo i en annan.

Trafiken utökas på sex linjer däribland Svealandsbanan på södra sidan Mälaren och Mälarbanan på Järfällasidan. Mellan sex på morgonen och elva på kvällen ska tåg gå en gång i timmen på huvuddelen av sträckorna och i vissa fall halvtimmestrafik under rusningstid. Ett gemensamt biljettsystem införs som är tänkt att gälla för både regionaltåg, buss, tunnelbana och pendeltåg.

Kallhall_station

Skisser på nya Kallhälls station. Skisser från Trafikverket

Grunden för den här utbyggnaden lades när nya citybanan beslutades. Den sex kilometer långa pendeltågstunneln under centrala Stockholm med två nya stationer, Odenplan och Centralen, ger fördubblad tågkapacitet. Citybanan finansieras av staten med 12 mdr, Stockholms stad och landstinget med 5,1 mdr och övriga landsting runt Mälaren 2,3 mdr. En förutsättning för att de övriga landstingen skulle ställa upp var just att staten garanterade färdigställandet i tid och att regionaltrafiken runt Mälaren skulle kunna byggas ut kraftigt.