Stor ökning av antalet barn i förskola och familjedaghem i Järfälla

 Under 2011 gick 4063 barn i åldrarna 1-5 år i förskola eller familjedaghem i Järfälla. Det framgår av verksamhetsberättelsen för 2011 som nu klubbats i barn- och ungdomsnämnden. Ökningen har skett varje år sedan allianspartierna tog över styret i Järfälla kommun. Räknat från 2006 – det sista året med s-styre har vi lyckats ordna plats för ytterligare drygt 600 barn, dvs en ökning med ungefär 20 % på bara fem år.

 Ökningen har varit möjlig därför att vi byggt tre helt nya förskolor, flera paviljonger  och dessutom byggt till på flera förskolor så att fler barn får plats.

 Det har varit en stor utmaning både att ordna med lokaler och dessutom rekrytera personal – det är hård konkurrens om förskollärare i hela Stockholms län.

 Ytterligare kapacitet är på gång; ny förskola på Almarvägen i Stäket, tillbyggnad på Nibbleskolan och Vattmyraskolan i Jakobsberg, ombyggnad av Orionstugan i Skälby och ombyggnader av flera andra förskolor på olika håll i kommunen. Så småningom en helt ny anläggning med skola och förskola i Barkarbystaden.

 89 % av alla barn i åldern 1-5 år utnyttjar barnomsorgen. I de äldre åldrarna är utnyttjandet nästan 100 %.

 Kostnaden per barn i förskola/familjedaghem inklusive inklusive lokalkostnad är 110.000 kronor per år men räknar vi bort lokalerna stannar kostnaden vid 96000 kronor per barn.

 Vi är inte nöjda med att bara 56 % får sitt förstahandsval av plats tillgodosett och hoppas att den fortsatta utbyggnaden ska ge fler chansen att få sitt förstahandsval tillgodosett redan från början. Många som inte lyckas direkt tar ändå chansen att göra ett byte när det uppstår plats i önskad förskola eller tycker att den placering man fått fungerar bra och stannar där.