Stoppa inte all användning av Barkarbyfältet!

Kommunstyrelsen har beslutat att stoppa all användning av Barkarbyfältet som inte ryms inom allemansrätten. Folkpartiet anser att detta beslut är felaktigt. Vi ser Barkarbyfältet som en stor tillgång för alla. Det skall inte betraktas som jungfrulig mark. Det har varit en militär flygplats under mer än ett halvt sekel och som sådan varit stängt för allmänheten. Nu skall det vara öppet.

Vi kan se många aktiviteter som kan utövas inom området utan att vara störande för vare sig de boende, utbyggnaden eller det rörliga friluftslivet.  Vi har heller inte sett några rapporter som säger att nu pågående verksamheter har varit störande eller hindrande vare sig för de boende eller för utbyggnaden.

Främst är fältet en tillgång för det lokala föreningslivet men även för annan publik och kommersiell verksamhet som t.ex. musik i det gröna, (varför inte en rockkonsert), hunddressyr, uppvisning av modellbyggen, veteranbilar, husdjursutställning, personalutflykter med div. aktiviteter och serveringar för att nu nämna några tänkbara nyttjanden. Storlek och trafikalstring är några kriterier att beakta vid tillståndsgivningen.

Vi är övertygade att det finns enkla administrativa rutiner för att hantera upplåtelser av Barkarbyfältet. Därför ska fältet kunna användas av många, tycker vi i folkpartiet.

Nicki Jozsa (FP) politisk sekreterare/vice gruppledare