Stoppa bullret – aktionsmöte på Hyllan

I torsdags (29 mars) var jag inbjuden till ett ovanligt trevligt opinionsmöte på Hyllan i Jakobsberg.  Det var aktionsgruppen Stoppa bullret – en grupp villaägare i norra Jakobsberg – som inbjudit alla partierna i fullmäktige för att diskutera järnvägsutbyggnaden.

Självklart fick vi politiker stå till svars för de beslut som vi tagit i form av detaljplan och järnvägsplan och som nu ligger till grund för de fyra spåren.  Aktionsgruppen har studerat både våra och Trafikverkets beslut och planer mycket ingående och presenterade sina åsikter och faktasammanställningar professionellt och skickligt. Det var riktigt roligt att lyssna. Så är det inte alltid när missnöjda Järfällabor delger oss politiker sin ärliga mening om våra beslut.

Boende utmed Ekedalsvägen, Galoppvägen, Sporrvägen och Travarvägen är i mycket hög grad berörda av järnvägsbygget. Tillsammans med Jakobsbergs centrala delar har vi under ett par år ägnat mycket möda åt diskussioner med Trafikverket kring vad som kan göras för att göra det bättre än idag trots att två nya spår tillkommer.

Jag tycker at vi har kommit en bra bit när det gäller inomhusmiljön. Trafikverket erbjuder nya fönster och dörrar och i vissa fall skydd runt uteplatserna. Men de tre krav som vi fick med oss i torsdags kväll kvarstår. Det är ytterst rimliga krav men likväl så svåra att möta upp – järnväg och villaområden är svåra, ibland omöjliga, att förena i en harmonisk ljudbild.

–          Vi vill kunna sova för öppet fönster

–          Vi vill kunna samtala i normal ton på våra uteplatser

–          Vi vill ha våra uteplatser där solen finns 

Ytterst enkla och berättigade krav. Men vi klarar inte att tillgodose dem.  På mötet kunde vi med jämna mellanrum i högtalare höra hur det låter när tågen passerar. De olika tågslagen – pendeltåg, fjärrtåg och godståg – har lite olika ljudbilder men samtliga gör att samtalet avstannar medan de passerar. 

Järnvägen byggs och står klar 2016/17. Byggtiden blir besvärlig för alla i Järfälla. De som är bullerstörda i dag får det bättre inomhus men i en hel del fall sämre situation utomhus när bygget är klart.

Det som vi nu från politikens sida är skyldiga att göra är att hela tiden ligga på Trafikverket för att säkerställa att allt som går att göra inom rimliga ekonomiska ramar verkligen görs. Placeringen av bullerskärmar skall vara akustiskt rätt och ge absolut bästa ljudbild. Materialvalet skall vara av mest effektiva slag och dessutom estetiskt acceptabelt. Järfälla kommuns viktigaste uppgift är att under hela byggprocessen bevaka att rätt åtgärd görs på rätt plats.

Vi har lyssnat på många experter. Mitt inryck är att det finns en påfallande likhet mellan dem som studerar ljudets svängningar, akustik och decibel och dem som studerar ekonomiska kurvor, konjunkturens och marknadernas svängningar – det blir väldigt många gissningar om vart ljudet eller ekonomin tar vägen! Ingen vet säkert vad som är rätt åtgärd.

Tack till stoppa bullergruppen – ni har gjort ett respektabelt jobb! Och tack för de fina föredragningarna Rickard, Erik och Mats.