Stockholmsporten – Stadshuset på skämthumör

Årets första aprilskämt kom ovanligt tidigt i år! Stadshuset i grannkommunen Stockholm skämtar om 5000 nya bostäder och 6000 arbetsplatser runt det nya gigantiska motorvägskrysset mellan
E18 och E 4 kallat Stockholmsporten.

Sant är att Förbifart Stockholm kommer att göra Barkarby och gränssnittet mellan Stockholm och Järfälla till en av rikets mest centrala platser – lätt att nå från Stockholms (och rikets) alla delar.

Men varför skulle en gigantisk motorvägskorsning som passeras av ett par hundratusen bilar varje dag plötsligt vara höjden av bostadsmiljö? Har stadshuspolitikerna tröttnat på vyerna över Riddarfjärden och Stockholms hamninlopp för att i stället njuta av en aldrig sinande bilström från vardagsrumsfönstren?

Bilarna finns ju i en krater för att sedan försvinna ner i en tunnel säger borgarråden. Ja visst, motorväg E 18 är redan nedsänkt i sin dalgång. Ovanpå den ligger gatorna för lokaltrafik och ovanpå dem kommer sedan E4 att dundra fram. Allt kan redan lätt förnimmas genom att man placerar sig på gångbron som nu går över E 18. Skall man döma av borgarrådens uttalanden har de nog aldrig varit där. Sannolikt inte heller i Tingshusbyn och Kyrkbyn i Järfälla.

Förbifarten har vi under olika namn diskuterat allt sedan Essingeleden byggdes. Det stod klart redan då att Stockholm skulle fortsätta att växa och bli en flermiljonstad och att all trafik inte skulle kunna få plats genom stadens mer centrala delar. Att det skulle ta 75 år innan Förbifarten kunde bli verklighet anade ingen då.

I dag lördag (2 mars) formulerar DN´s krönikör Viktor Barth-Kron några beska sanningar till stadshuset aprilskämt.

”..en motorvägskrater står fortfarande längst ner på de flestas lista över önskvärda grannar. Att man avser att hissa upp en gigantisk svävande spegelsfär över just den här motorvägskratern förändrar inte den omständigheten”.

Sjönära bebyggelse har under ett par årtionden varit mantrat när stockholmarna letat bostadslägen. Nu vill stadshusledningen ändra det till ”motorvägsnära inlandslägen”! Lycka till!