Stella Fare ny vice ordförande i trafiknämnden

Stella Fare blir ny 1:e vice ordförande och gruppledare för Folkpartiet i landstingets trafiknämnd. Folkpartiet listar samtidigt sina fem viktigaste frågor i kollektivtrafiken.

– Med Stella Fare som ansvarig finns alla förutsättningar för att vi kan fortsätta utveckla Folkpartiets trafikpolitik. Vi ska göra det tydligt för alla invånare i Stockholms län att vi behöver

Stella Fare Foto: SLL

bygga ut kollektivtrafiken. Det är nödvändigt både att ge plats åt allt fler resenärer när Stockholmsregionen växer, och att vara attraktiv för nya typer av resenärer, som tidigare tagit bilen.

Det säger Folkpartiets gruppledare i landstinget, landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

– Jag är stolt över att bli den främsta liberala företrädaren för kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Vi har en stor utmaning att se till att vår region kan växa hållbart för både människor och miljö. Vi i Folkpartiet vill bygga ut den kapacitetsstarka tunnelbanan till fler kommuner. På kortare sikt måste vi göra andra konkreta insatser mot trängseln och avlasta tunnelbanan, bygga spårväg, utnyttja Stockholms vatten för tät pendelbåtstrafik, och göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Vi ska också rusta och stärka befintliga trafiksystem som Roslagsbanan, som vi vill förlänga till Arlanda.

Det säger Stella Fare (FP), gruppledare för Folkpartiet i trafiknämnden och föreslagen som ny 1:e vice ordförande i trafiknämnden.

Folkpartiets högst prioriterade frågor i kollektivtrafiken:

–          Tunnelbanan behöver byggas ut. Vår mest kapacitetsstarka kollektivtrafik är nu efter bl.a. Folkpartiets initiativ åter föremål för utbyggnadsplaner: Nacka utreds, vi driver tunnelbana till Täby, tunnelbana är ett alternativ till Barkarby.

–          Snabba tvärförbindelser med spårväg och bussar. Fortsätt bygg ut tvärspårvägar i och runt och stan.

–          Tillgänglighet och fortsatt anpassning så att fler kan ta sig fram i kollektivtrafiken. Tillgänglig kollektivtrafik är en frihetsfråga för personer med funktionsnedsättning.

–          Bra båttrafik både i skärgården och i stan – inför ett nät av pendelbåtar för att dra nytta av Stockholms outnyttjade vattenvägar. Slussens ombyggnad borde kunna bli ett genombrott.

–          Cykeln ska bli mer naturlig i kollektivtrafiken – vi har fått ett genombrott med möjlighet att ta med cykel i de nya tunnelbanevagnarna till röda linjen.