Statsbidrag för STI/HIV-prevention

Årets statsbidrag för förebyggande insatser mot sexuellt överförbara sjukdomar (STI) har fördelats till olika verksamheter och ideella organisationer. Totalt omfattar stödet, som kommer från staten och där vår roll egentligen med dagens utformning är ganska maktlös, 30,5 miljoner kronor. Statsbidraget har varit oförändrat i mer än 10 år och det är rätt detaljstyrt av staten. Man kan undra varför inte staten själv fördelar dessa pengar. Störst stöd får Lafa, 13,3 mkr, och Noaks Ark, 4,6 mkr.