Stadsparken "Att Landa" i Barkarbystaden

I Barkarbystaden som är under uppbyggnad i Järfälla planeras det nu för en ny stadspark. Företaget Ekologigruppen har vunnit en tävling för att utveckla den nya stadsparken i Barkarbystaden.  Förslaget ”ATT LANDA” ansågs vara det förslag som var bäst.
”ATT LANDA”-förslaget innehöll en större park med en varierad miljö. I parken kommer det finnas olika höjdskillnader, damm, bäck och flera olika sädesslag. MAn kommer även att placera ut en stor mängd olika blommor och träd i parken. Det planeras också för olika typer av lekplatser för barn i parken. Vill du se hela förslaget på parken följ denna länk.  
Nicki Jozsa (FP) vice Gruppledare