Sommarskola med över två hundra elever

Också denna sommar genomfördes i kommunen sommarskola under en par veckor i inledningen av sommarlovet. Totalt deltog drygt två hundra elever i någon av de olika kurserna. I första hand och sedan flera år tillbaka erbjuds kurserna till elever i grundskolans senare år som inte fått godkänt i engelska, svenska eller matematik (årskurs 9) eller elever som riskerar att inte bli godkända (årskurs 7 och 8). Nytt sedan förra året är också att även elever som utan att riskera icke godkänt men med ambitionen att höja sina betyg får en möjlighet till extra undervisning genom sommarskolan.

Matematik är det ämne som lockar flest elever, drygt hälften av alla studerande.

Av de elever i sommarskolan som lämnat nian utan godkänt betyg är det ungefär hälften som lyckas läsa upp sig till nivån godkänt och då också får behörighet för vidare studier på något av gymnasiets program.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden