Sommarskola i Järfälla också i år

Kalltorpskolan_i_Kallhall
Plan för personalförsörjning i Järfällas skolor. På bilden: Källtorpskolan i Kallhäll

Också den här sommaren erbjuds elever i Järfällaskolorna sommarskola. I första hand är det elever som behöver läsa upp
sig för att få godkänt betyg i viktiga ämnen och därigenom också behörighet till gymnasiet.  Nu arrangeras emellertid sommarskolorna på ett annat sätt än tidigare.

Ansvaret ligger den här gången på de olika skolorna som har årskurserna 6-9.

Under vanligtvis ett par veckor erbjuder samtliga kommunala 6-9-skolor sommarskola. Källtorpsskolan, Björkebyskolan och Viksjöskolan vänder sig till nior medan Fjällenskolan och Söderhöjden arbetar med årskurserna
6-9.

Vi kan också berätta att flera skolor under det nu avslutade läsåret arrangerat lovskolor, i första hand till stöd för elever som behöver extra stöd. De har då genomförts under höstlov och sportlov, vilket har den fördelen att
eleverna kan lyfta sina betyg redan till läsårets slut.

Omkring 100 elever har deltagit i dessa lovskolor, huvudsakligen nior. Matte, svenska och
engelska är huvudämnen, men även No och So har förekommit beroende på elevernas
behov.

Resultatet är att fler har klarat godkäntnivån och förbättrat resultaten på på nationella prov.

Mer information:

Bo Winander
(FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden