Sommarhögskola för järfällaelever

För tredje gången år 2014 deltar Järfälla kommun i en satsning på sommarhögskola för elever i 13-14 års ålder vid Södertörns högskola. Denna gång med elever från Källtorpskolan.

Satsningen syftar till att locka elever från studieovana miljöer att studera vidare på högskola eller universitet. Den här aktiviteten har varit mycket uppskattad av de elever som varit med vid tidigare omgångar.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden