Sommarhögskola- en satsning för ungdomar från studieovana miljöer

 Sommarhögskolan är ett samverkansprojekt mellan Södertörns Högskola, Järfälla, Botkyrka, Huddinge och Nacka kommun. Det är första gången Järfälla kommun deltar i projektet. Syftet är att få ungdomar från studieovana miljöer intresserade av högskole- och universitetsstudier – att de ska upptäcka att det är roligt och spännande att studera och att de ska få en positiv inställning till att lära.
 Järfälla kommun har fått 20 av de 80 platserna och beslutat att erbjuda dessa till ungdomar vid Tallbohovskolan som börjar årskurs 8 hösten 2012.
  Sommarhögskolan arrangeras under åtta dagar i juni. Lärarstudenter från Södertörns Högskola kommer att fungera som mentorer för eleverna som delas in i mindre grupper. Högskolans lärare medverkar och utformar undervisningen som är kopplad till högskolans ämnen. Temat för årets sommarhögskola är Leonardo da Vinci. Avslutningen med examenscermoni är den 20 juni och då är även familjer, anhöriga, kommunernas tjänstemän och politiker välkomna att delta.