Sollentuna kommun satsar på barnutredande socialsekreterare

Gabrielsson (FP) i Sollentuna skriver i sin blogg att Sollentuna kommun har avsatt pengar i budgeten till att utöka barnutredande socialsekreterares löner alternativt betala ut bonus till yrkesgruppen. Gabrielsson skriver att socialsekreterarna har en tung arbetsbelastning där hot hör till vardagen och därför bör denna arbetsgrupp uppmärksammas.
I Sollentuna har det varit en stor omsättning bland socialsekreterare som handhar barnutredningar och för en mer rättssäker hantering har denna budgetsatsning gjorts. Barn som kommer i kontakt med socialtjänsten behöver kontinuitet och förtroendet för vuxenvärlden måste återupprättas, fortsätter Gabrielsson. Med denna satsning hoppas man kunna stoppa omsättningen bland denna yrkesgrupp.