Solens förskola

Solens förskola i Järfälla har ca 80 barn på 5 olika avdelningar. Förskolan ligger vid den gamla stationen i Skälby. Solens förskola i Skälby är en del av Wåga och Wilja förskolor. Förskolans öppettider är 0630-1730.

Solens förskola i Skälby har i skolundersökningen 2012 ett snittbetyg som ofta ligger över kommunens snittbetyg för förskolorna. Skolundersökningen genomförs varje år under vårterminen och resultatet av skolundersökningen 2012 i Järfälla för Solens förskola i Skälby hittar du här.

Egenkontroll och kvalitetsredovisnings finns också på kommunens hemsida

http://www.wagaowilja.se/Våraförskolor/Solen/tabid/235/Default.aspx

Kontakt:

Solens förskola

Banvägen 27

17567 Järfälla

Tel 08-7390464

Förskolechef Anki Wallman anki.wallman@solen.wagowilja.se