Socialdemokraterna spar in på Järfällas elever

Socialdemokraterna har nu meddelat att de avser att lägga en besparing på Järfällas skolor och förskolor med 6 miljoner kronor. En besparing som i realiteten riskerar att fördubblas och att hela Barn- och ungdomsförvaltningen måste läggas ned. Folkpartiet ledde under åtta år Järfällas skolor med en rad satsningar som ledde till högre betyg och 30-timmars förskola.

Den budget som den S-ledda koalitionen i Järfälla har presenterat innebär ett sparkrav för Barn- och ungdomsförvaltningen på 6 miljoner kronor under 2015. För att inte besparingen ska drabba eleverna har koalitionen samtidigt meddelat att besparingen kommer ske på det administrativa arbetet i förvaltningen.

Barn och ungdomsförvaltningen menar å andra sidan att det enda sättet att spara 6 miljoner kronor är genom uppsägningar av befintlig personal. De anställdas avtal gör att uppsägningstider under 2015 troligen kommer uppgå till samma summa, dvs. 6 miljoner. Därmed går inte besparingen att genomföra utan att större delen av förvaltningen måste sägas upp.

Hur dessa uppsägningar av personal som sköter service till skolorna inte kommer drabba eleverna i skolan är en gåta. När kommunen inte längre kan hjälpa skolorna kommer befintlig personal att användas för att täcka detta, lärare riskerar alltså att få avsevärt mer administrativt arbete med koalitionens politik för Järfällas skolor. Den S-ledda koalitionen i Järfälla säger emot sig själva och visar tydligt att beslutet inte varit genomtänkt.

Socialdemokraterna är inte intresserade av att satsa på kommunens skolor. Efter det arbete som Folkpartiet och Alliansen under åtta år har gjort för att förbättra betygen, införa 30 timmars förskola, införandet av sommarskolor och fler matematiklektioner riskerar nu Järfällas elever att drabbas av lägre betyg och sämre förutsättningar.

Anders Bengtsson (FP)
Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla