Snöröjning och halkbekämpning

I Järfälla är det Tekniska nämnden som svarar för snöröjning och halkbekämpning. Folkpartiets man i nämnden är Claes Gustavsson. Till honom är du välkommen med synpunkter och frågor kring allt som har med kommunens vinterväghållning att göra.
Nu har snöröjningen kommit ifatt efter ett antal täta och ordentliga snöfall under december och januari. Men se upp för halkan! Även om sandning och saltning utförs frekvent till nästa snöfall, medför de växlande temperaturerna att nya förrädiska isfläckar bildas varje dag. Var försiktig, sätt på dig broddar och skriv gärna och berätta när du hittar särskilt besvärliga passager för oss gångtrafikanter.
Skicka ditt mail till Folkpartiet i järfälla så ser vi till att dina synpunkter och tips tas om hand av rätt person i kommunen.  


Mer information: Claes Gustavsson (FP)
1:e vice ordförande i tekniska nämnden