Snöröjning i Järfälla

Det senaste dygnet har det kommit mycket snö i Järfälla samtidigt som det har blåst kraftigt vilket har skapat problem på en del platser runt om i kommunen när det gäller bl.a. framkomlighet.

I Järfälla kommun så är det kommunen som är ansvariga för att vägar och trottoarer hålls framkomliga för alla. Då det finns många vägar i Järfälla att hålla fria från snö så kan det ta ett tag innan detta är åtgärdat. Kommunen försöker att hålla huvudvägarna fria från snö inom 6 timmar och resterande platser inom ett dygn. Platser som parkeringar infarter osv. ska röjas inom 3 dygn. Hur fort snön tas bort är olika beroende på hur mycket snö det kommer eller har kommit. Samtidigt som vägarna  ska plogas så behöver man också se till att dessa är halkfria vilket man gör med sand, salt eller en blandning.

På en del platser i Järfälla så använder man sig av sk städdagar då kommunen lättare kan komma åt vägarna för snöröjning, se till att hålla koll på dessa dagar så hela gatorna kan hållas fria från snö- PÅ den här sida så hittar du vilka vägar som har städdagar och vilka datum. http://www.jarfalla.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator/parkering/staddagar.html

 Om någon sandlåda behöver fyllas på med sand, om du har synpunkter på snöröjningen eller om du har andra frågor som gäller detta så ska du kontakta kommunens kundtjänst på tel: 08-58028500