Snart 70 förstelärare i Järfällas kommunala grundskolor

Alliansregeringen och allianspartierna i Järfälla arbetar för att lyfta upp lärarnas löner. Det sker bl a genom att särskilt duktiga lärare får möjligheter att bli s k förstelärare. Dessa får då 5000 kronor i månaden utöver sin ordinarie lärarlön.

I Järfällas kommunala grundskolor sker urvalet efter att intresserade lärare gått igenom ett kvalificerat meriteringssystem i samverkan med några andra kommuner. Syftet är att valet av förstelärare skall grundas på ett tillförlitligt underlag och att godtycke inte ska komma ifråga.

Förestelärarna började utses under förra läsåret – 15 stycken i de kommunala grundskolorna i Järfälla. Inom kort är ytterligare ca 50 utsedda och när året är slut räknar vi med att det i Järfällas kommunala grundskolor finns 70 stycken förstelärare. De finns utspridda på alla skolor i olika årskurser och ämnen.

Förstelärare finns också inom gymnasiet och Järfällas friskolor.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden