SL får ja till permanenta busskurer på Kvarnvägen

Miljö- och bygglovsnämnden biföll SL:s ansökan om permanenta busskurer på Kvarnvägen. SL har under ombyggnaden av Jakobsbergs station haft tillfälliga busskurer på Kvarnvägen, men vill nu behålla dessa platser till ersättningsbussar samt nattbussar.

Miljö- och bygglovsnämnden behandlade ärendet den 31 augusti och tog i beaktning att gällande detaljplan ej medger permanenta busskurer då planen anger att marken längst Kvarnvägen ska användas som park eller plantering. Dock gjorde miljö- och bygglovsnämnden bedömningen att de planerade permanenta busskurerna innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och ändå är förenlig med planens syfte.

Vill du veta mer om detta ärende eller andra miljö- och bygglovsärenden så kan du kontakta Folkpartiets representanter i nämnden; Fred Knaust och Inga Martinsson, via mail: folkpartiet@jarfalla.se. Du kan också skriva din fråga eller åsikt i kommentarerna i denna blogg.

Läs mer om detta beslut och annat på Järfälla kommuns hemsida.