Skolvalet 2013

Nu är det dags att söka förskoleklass eller skola för åk 6 i Järfälla. Skolvalet i Järfälla pågår mellan den 2 februari och 11 februari. När man gör skolvalet i Järfälla är det viktigt

Skolan på bilden har inget samband med artikeln

att komma ihåg att söka mer än en skola. Om det inte finns plats på den önskade skolan så får man troligen plats på sitt andra eller tredjehandsalternativ.

Om man vill gå kvar i samma skola när man ska börja årskurs 6 så ska man ändå göra ett skolval.

Många elever vill idag gå i en skola i en annan kommun eller välja en fristående skola. Dessa skolor har egna kösystem till sina skolor och du måste då själv kontakta den skolan för att få en speciell ansökan. Trots detta så måste du också fylla i skolvalsblanketten från Järfälla kommun så att kommunen vet vilken skola eleven vill gå i. Glömmer du att skicka in ett skolval så kommer Järfälla kommun placera eleven i den närmsta skolan som har en ledig plats.

Sök gärna på den här sidan uppe till vänster så kan du hitta information om skolorna i Järfälla.

Blanketter för att söka skolvalet hittar du på Järfälla kommuns hemsida. http://www.jarfalla.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-grundsarskola/skolval.html