Skolundersökningen 2013

Skolundersökningen i Järfälla kommun är just nu i full gång över hela kommunen. föräldrar till barn och elever i Järfällas förskolor, familjedaghem, i årskurserna 3,5 och 8 samt till eleverna i årskurserna 3,5 och 8.

Skolundersökningen i Järfälla genomförs för att du som förälder ska kunna få en bra möjlighet att tycka till om  kvalitén på förskolor och skolor. Samtidigt ger Järfällas skolundersökning kommunen en bra uppfattning om vart de kan bli bättre samt om verksamheterna faktiskt uppfyller målen som kommunen har satt upp.

Skolundersökningen avslutas den 12:e april och du kan svara på frågorna via papper eller på internet. svaren kommer att redovisas på kommunens hemsida senare under våren.

 

Skolundersökningen för förskola 2012 hittar du här

Skolundersökningen för skola 2012 hittar du här