Skolsatsningarna på 30 sekunder

På bara en vecka har regering lagt flera tunga förslag för att utveckla den svenska skolan. Förslagen rör allt från en särskild examenspremie för speciallärare till en utbyggnad av högskoleväsendet.

Obligatorisk sommarskola och läxhjälp

Utgångspunkten i samhället skall vara att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och skall ges samma förutsättningar för en god utbildning. Det händer dock att vissa barn och unga hamnar efter i skolarbetet eller inte når upp till de satta målen i varje ämne. I många familjer kan baren få stöd och hjälp av föräldrar eller syskon för att komma ikapp, detta gäller dock inte alla. Därför är det viktigt att skolan kan erbjuda barnen både hjälp med läxor, men också sommarskola till de som riskerar att annars inte kunna söka sig vidare till gymnasiet.

För att ge dessa barn det stöd de behöver vill Folkpartiet och regeringen att skolan skall vara skyldig att erbjuda barn i årskurs 4-9 läxhjälp samt att ungdomar i årskurs 8 och 9 skall ha rätt till sommarskola om de riskerar att inte nå målen eller att betygen inte är goda nog för att söka till gymnasiet. För att detta skall vara möjligt satsar regeringen en halv miljard kronor om året öronmärkt för läxhjälp och sommarskola.

10000 fler högskoleplatser

Så som läget ser ut idag kommer det att i framtiden råda en brist på lärare i Sverige. Detta håller dock på att förändras mycket på grund av att det för första gången på väldigt lång tid finns ett söktryck på lärarutbildningarna runt om i landet. Sedan bottenåret 2008 har antalet sökande till lärarutbildningarna ökat markant, detta leder till ett ökat behov av tillgängliga högskoleplatser.

Därför meddelade nu i veckan Folkpartiet och regeringen att man kommer avsätta medel för att bygga ut högskolan med 10000 platser och då i huvudsak på lärarutbildningarna.

Fler speciallärare

En viktig faktor för att höja studieresultaten bland elever är att man tidigt kan gå in och stötta de elever som har det svårt. För att kunna göra det krävs det tydliga mål redan i årskurs 3, detta för att enkelt kunna följa upp varje enskild elev och tidigt kunna ge de som behöver särskilt stöd. För att kunna ge dessa elever det stödet behöver skolorna ha fler lärare med specialpedagogisk kompetens, så kallade speciallärare.

Utbildningen till speciallärare avskaffades dessvärre av Socialdemokraterna under 1990-talet, deras motivering var att insatser för att ge de elever som behöver extra stöd skulle vara negativt för barnen. Att återinföra utbildningen till speciallärare var en av de första åtgärder alliansen vidtog, alla barn har rätt att få det stöd de behöver.

Tyvärr har inte den återinförda utbildningen haft tillräcklig kapacitet för att täcka behovet, därför har Folkpartiet och regeringen föreslagit en kraftig utbyggnad av speciallärarutbildningen. Målet är att ytterligare 3000 speciallärare skall kunna utbildas under de kommande fem åren. För att få tillräckligt många att söka utbildningen inför man även en särskild examenspremie på 50000 kronor för de som slutför utbildningen till speciallärare.

Missa heller inte artikeln om lågstadielyftet som vi publicerade tidigare i veckan: http://www.fpjarfalla.se/enorm-satsning-pa-lagstadieskolan/