Skolpengen för regionens gymnasieskolor är för låg!

Skolpeng_Jarfalla
Anne-Marie Holm (Fp) Vice ordförande i Utbildningsnämnden

I förra veckan beslutade Kommunförbundet i Stockholms län om uppräkningen av skolpengen till gymnasierna inför 2014. Vi i Folkpartiet ville ha en uppräkning på 3 %. Tyvärr fick våra representanter för Folkpartiet inte med sig Moderaterna och Socialdemokraterna på detta, utan M och S enades om en uppräkning på 2,3 %. De är rädda för att gymnasieskolan skall få en gräddfil jämfört med andra kommunala verksamheter, medan Folkpartiet menar att det är just vad gymnasieskolan behöver efter de senaste åren då gymnasieskolorna i regionen fått en mycket låg uppräkning (1,5 % 2012 respektive 1,1 % 2013), trots att läraravtalen har landat på rekordnivåer.

 Stockholms län står inför en lärarbrist inom ett par års tid. Redan i dag är det brist i länet på lärare inom vissa ämnen. Om vi menar allvar med att öka läraryrkets attraktivitet och status så måste vi sända en tydlig signal att gymnasieskolan är prioriterad. Då är en uppräkning av programpriserna på 2,3 % inte tillräcklig.

Så kan det inte fortsätta, då vi vet att det viktigaste för att våra elever skall nå resultaten i skolan är att vi har skickliga lärare som undervisar dem. Allra viktigast är de skickliga lärarna för de elever som har svårt att nå målen. När andra partier endast talar om att satsa på lärarna, vill vi gå från ord till handling och visa även i lönekuvertet att skickliga lärare uppskattas och skall premieras. Folkpartiet kommer att fortsätta att arbeta för en vettig uppräkning av skolpengen till gymnasierna även i fortsättningen.

Anne-Marie Holm (Fp)

Vice ordförande i Utbildningsnämnden