Skolor och förskolor med många barn som behöver mycket stöd får ökade anslag

För både förskolor och skolor finns sedan tidigare särskilda anslag som fördelas med hänsyn tagen till sammansättningen av barn och elever. Exempelvis får skolor med många utlandsfödda elever eller många elever vars föräldrar har lägre utbildning extra stöd från dessa anslag. I allianspartiernas budgetförslag, fastlagt av barn- och ungdomsnämnden, ökar nu dessa anslag i både förskolan och skolan.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden