Skolmaten i Järfälla

Näringsriktig och god mat lägger grunden för goda resultat

Skolmaten i Järfälla kommun tillagas och serveras det lunch till cirka 11000 barn varje dag. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden i kommunens egna kök.

I kommunen finns det 29 förskolekök och 19 skolkök, alla Järfällas förskolor och skolor har dock inte möjlighet att laga all mat från grunden, vid dessa skolor tar man hjälp från skolkök med större kapacitet. Politikerna i Barn- och ungdomsnämnden som leds av Folkpartiet har beslutat att när man bygger nya eller renoverar skolor skall man eftersträva att bygga ut kapaciteten i skolköken så att alla kan laga maten från grunden.

Matsedlarna planeras centralt i kommunen men de olika kökscheferna har möjlighet att anpassa dessa lokalt och göra egna varianter av maträtter.

Kommunen jobbar just nu med en ny livsmedelsupphandling. Varje år köper kommunen in livsmedel för ca 38 miljoner kronor, det ställer därför höga krav på att upphandlingarna görs korrekt. I den nya upphandlingen läggs stort fokus på ekologiska och miljömärkta varor. I dagsläget är ca. 26% av all mat som serveras i förskolorna ekologisk, för Järfällas skolor ligger motsvarande siffra på strax över 20%.

En stor fördel med de omfattande avtalen är att man kan köpa in råvaror till ett mycket lägre pris än vad man annars skulle göra. Den genomsnittliga skollunchen i Järfälla kostar ca. 11 kronor per portion, därtill kommer kostnader för personal, lokaler, utrustning mm.