Skolinspektionen stämmer Järfälla kommun

Bo Winander (FP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla skriver nedan ett svar på SVT ABC:s nyhetsrapportering igår. Läs SVT ABC:s rapport i skriftlig form här: Järfälla kommun stäms för rasistiskt bråk på skola .

 

Skolinspektionen stämmer Järfälla kommun för att inte ha betalat det skadestånd, som Skolinspektionens barn- och elevombud tidigare krävt att kommunen ska betala till två tidigare elever på en grundskola i Järfälla.

Bakgrunden är en konflikt mellan två elever i årskurs 8. Konflikten uppstod och utvecklades under 2008 till ömsesidiga kränkningar fysiskt och verbalt, trots aktiva insatser från skolan.

Bo Winander (FP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Föräldrarna till båda eleverna gjorde var för sig anmälningar till Skolinspektionens barn- och elevombud.

Skolinspektionen utredde händelserna och skolans åtgärder och konstaterade dels att båda eleverna kränkt varandra och att skolans insatser varit otillräckliga. Beslutet blev att kommunen skulle betala skadestånd till båda eleverna.

Skolans ledning och kommunen har haft en annan uppfattning och vägrat betala skadestånd.

Efter förhandlingar om förlikning som inte fullföljdes meddelade Skolinspektionen i september 2010 att man skulle stämma Järfälla kommun. Det är detta som nu sker i april 2012.

Hur lång tid den kommande rättsprocessen blir är svårt att förutse. Ingen av eleverna finns kvar på skolan, ej heller dåvarande skolledning och sannolikt inte heller de närmast berörda lärarna.

Om Skolinspektionens beslut kan sägas:

1. Skolinspektionen har i detta – och andra fall – orimligt långa handläggningstider. Det innebär att alla berörda tvingas leva med osäkerhet under flera år.

2. Det är inte fel att frågan hamnar i domstol, som då får fastställa vad som ska gälla för att en skola ska anses ha gjort allt man kan i en situation av det här slaget.

Detta är en mycket svår fråga.

Hur mycket och vad ska skolan göra och i vilket läge kan man faktiskt säga att skolan inte gjort tillräckligt?

I en mer filosofisk mening kan man ju hävda att varje gång en kränkning inträffar har skolan per definition inte gjort allt man kan. Det kanske skulle gått att undvika kränkningen om man gjort något ytterligare eller annat. Svårigheten är ju att man aldrig kan veta detta på förhand.

En annan fråga är också om eleverna i detta fall, som båda kränkt varandra, har rätt till skadestånd från kommunen. Om kommunen är skadeståndsskyldig kanske någon allmännyttig stiftelse eller organisation borde vara mottagare – kanske en som arbetar mot kränkningar?

Det ska tilläggas att arbetet mot kränkningar och mobbning i våra skolor har förstärkt ordentligt under senare år. En särskild tjänsteman, barn- och elevkonsulent, har avdelats för att arbeta med dessa frågor. Uppgiften är i första hand att vara ett stöd till skolorna, bl a ifråga om likabehandlingsplaner och arbetet runt dessa. I det varje år återkommande arbetet med kvalitetsgranskningar är trygghetsfrågorna en viktig del.