Skolforum uppmärksammar Järfällaskolornas stöd till elever med dyslexi

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

Under höstlovsveckan, när eleverna har ledigt, är det inte ledigt för lärarna. Många av dem deltar då i det årliga fortbildningsarrangemanget Skolforum.
 
Den här gången uppmärksammas bl a Järfällaskolornas stöd till elever med dyslexi. Det är dyslexiförbundet som genomfört en landsomfattande granskning av hur kommunerna arbetar med dessa elever. Granskningen visade att Järfälla är en av några få kommuner som förbundet vill lyfta fram som föregångare. Det ska man nu berätta om på ett av Skolforums seminarier.
 
Vad är det då som gör Järfälla till ett föredöme.

Enligt Dyslexiförbundet finns det i Järfälla en tydlig handlingsplan med några särskilt viktiga aktiviteter.

1. Alla elever screenas i årskurserna 2, 4 och 7 med avseende på läsförmågan. Då visar det sig vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och en del av dem har dyslexi. Stödjande åtgärder sätts in och det blir också aktuellt med att ställa diagnoser

2. Centralt i kommunens finns en särskild resursperson (specialpedagog) som arbetar som läs- och skrivutvecklare. På varje skola finns också en samordnare och tillsammans bildar dessa personer ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Centrala läs- och skrivutvecklaren och skolornas samordnare ansvarar för den årliga screeningen

3. Skoldatateket, som inrättades för några år sedan, tillhandahåller tekniska hjälpmedel för elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Här finns också en centralt anställd resursperson som har superkoll på alla nya tekniska hjälpmedel. Utvecklingen är mycket snabb på det här området. Skoldatateket ställer till förfogande bl a inlästa läromedel och alternativa verktyg för att eleverna ska kunna hänga med i skolan.

Just nu håller Skoldatateket på att föra ut två nya hjälpmedel som kommer från inläsningstjänst (en nationell resurs).

Den ena är möjligheten att eleverna tilldelas egna konton, som gör att eleverna själva kan gå in och ladda ned sina inlästa läromedel.
Den andra är en egen app för uppläsning av dessa hjälpmedel.

Nu kan alltså Järfällas elever, om de har tillgång till en smartphone, ha alla sina läromedel som talbok i mobilen. Utan någon kostnad för eleven.

Skoldatatekets tjänster är uppskattade och väl utnyttjade. Sedan starten på höstterminen har det laddats ner drygt 4000 inlästa läromedel i Järfälla.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden