Skolan i fara – stoppa utbyggnaden på Barkarbyfältet

Bostadsutbyggnaden på Barkarbyfältet – framdriven gemensamt av socialdemokrater och moderater i Järfälla kommun – är ett hot mot Järfällas förskolor och skolor.

När byggnationen efter en försiktig start nu planeras att fortsätta kommer kraven på kommunen att bygga bl a skolor och förskolor i området.

Bara planerade investeringar i två förskolor och en skola för yngre grundskoleelever (sammanlagt lite mer än 400 barn) kostar de allra närmaste åren över 200 miljoner kronor.

Som ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla med ansvar för all verksamhet i förskolor och grundskolor är jag djupt oroad över de ekonomiska följderna.

Redan avskrivningar och ränta på planerade investeringar kommer att kosta omkring 15 miljoner årligen. Därtill kommer kostnader för att driva anläggningarna.  Det här kan jämföras med att summan av alla lokalkostnaderna för Järfällas samtliga förskolor och grundskolor idag är 150 miljoner varje år och då används lokalerna av 12000 barn. Lokalkostnaden per barn på Barkarbyfältet är många gånger högre än den genomsnittliga i kommunen.

Var ska då pengarna till detta tas?

Visst kommer nyinflyttade på Barkarbyfältet att jobba och bidra med skatteintäkter, men deras skattebetalningar till kommunen kommer inte på långa vägar att motsvara kostnaderna för skolor, förskolor, sporthall, bibliotek och all annan infrastruktur som behövs i ett bostadsområde.

I praktiken kommer Järfällas alla invånare att under många år tvingas stå för den dyrbara utbyggnaden. Det sker antingen genom besparingar i nuvarande verksamhet eller skattehöjningar.

Det är dags för socialdemokrater och moderater i kommunens politiska ledning att besinna sig.

Det är inte rimligt att Järfälla ska expandera dubbelt så snabbt de tio åren fram till 2020 (12 000 nya invånare) som de senaste tio åren från 2000 (6000 nya invånare).

Även utan fortsatt byggnation på Barkarbyfältet kommer det att byggas i Järfällas övriga områden. Det kostar också men där finns  redan tillgång till bl a förskolor och skolor. På vissa håll finns ledig kapacitet. På andra håll kan man till jämförelsevis låg kostnad bygga om eller bygga till för fler barn i förskola eller fler elever i skolan.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden