Skola och föräldrar tillsammans ger kunskapslyft

Häromveckan berättades för mig om en klass i mellanstadiet. Läraren hade gett eleverna i uppgift att till visst datum läsa en bok. När dagen infann sig hade endast två elever gjort uppgiften. Läraren tvingades omedelbart slänga sin väl förberedda lektionsplanering och fick i stället improvisera undervisning. Händelsen skickar tråkiga signaler. De två elever som gjort uppgiften insåg att det var onödig möda. Övriga elever förstod att det inte får några konsekvenser att slarva med skolarbetet.

Så här kan det inte fortsätta. Skolan med dess många engagerade lärare kan inte svara för barnuppfostran. Det är föräldrarnas uppgift. Det handlar om enkla saker som bl a:

– Ta reda på vilka hemuppgifter eleverna har och kontrollerade att de blir gjorda

– Se till att eleverna kommer i god tid till skolan varje dag och försedd med allt material som behövs

– Följ upp att eleverna på samma sätt kommer i tid till varje lektion och även där försedda med nödvändigt material

– Begränsa tid för idrott eller andra fritidsaktiviteter när det påverkar skolarbetet

– Avstå från att resa bort med barnen om skolan inte gett lov

– Ta varje tillfälle i akt att få de egna barnen att förstå värdet av ytterligare ansträngningar i skolan Om föräldrarna ställer upp med detta kommer resultatförbättringarna snabbt. Det här handlar inte bara om de som har svårt för skolarbetet utan ännu mer om de många elever som med måttliga ytterligare ansträngningar i skolan lyfter sina resultat från medelbra till mycket bra.

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden