Skälbyförskola

Skälby förskola består av ca 120 barn i åldern 1-6 år och är uppdelat på 4 avdelningar. Fröskolan ligger nära natur och grönområden i Skälby. Avdelningarna är uppdelade i 2 småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar.

Skälbys förskola serverar också frukost för de barn som kommer innan 0730. Förskolan har ett eget kö där maten tillagas. http://skalby.jfog.net/

 Kontakt:

Skälby förskola

Vårdkasevägen 48

17568 Järfälla

Tel 08-58029845

Mail. skalbyskolan@jarfalla.se