Simhallen förr och nu

Under 50- och 60-talet byggdes Järfälla ut i ett enormt tempo, ganska likt det Värmdö i dag upplever. Liksom de nu hade vi då ett stort behov att bygga ut infrastrukturen på många sätt. En massa barnfamiljer flyttade in till kommunen och vi var Sveriges barnrikaste kommun i tio år. Man satsade på barn och ungdom och ett led i detta var simhallen. 1970 invigdes den och minnesgoda kommer väl ihåg när Simklubben öppnade sin verksamhet och 500 intresserade barn flockades kring bassängen! Simundervisning drogs i gång, simklubbens aktiviteter utökades och det fanns tid för allmänhetens  behov av motionssimning. Hallen var ett föredöme enligt den tidens normer. Även för funktionshindrade ordnade man tider och en av bassängerna tempererades vissa tider därför.

Järfälla beboddes då av ca 28 000 invånare och hallen var ett efterlängtat tillskott. I dag har Järfälla ca 68000 invånare och att vår simhall nu, 42 år senare, inte klarar av trycket av alla dem som vill använda hallen är inte underligt. Simhallen behöver också rustas rent tekniskt och anpassas enligt dagens normer. Skolorna har svårt att få tider för den nödvändiga simundervisningen, allmänhetens tider skärs ned och till simklubben är kön flera år lång . Orsak –  för litet volym i hallen för en så stor kommun.

Diskussionerna om en ombyggnad av simhallen har pågått länge och ett förslag har tagits fram av Kultur- och fritidsnämnden.  Ekonomin  har gjort att man nu diskuterar nedskärningar på projektet vilket inte i alla delar är lyckligt. Bygger man om så måste det göras bra inte dumsnålt. I så fall blir det en stor utgift med ett klent resultat och investerade skattepengar gör inte nytta.

Visst, vi vet alla att det inte finns hur mycket pengar som helst. Det handlar nu om prioriteringar. Kommunen måste också våga ta ansvaret själv för verksamheten så att den blir optimal och väl fördelar alla behov.

För oss i Folkpartiet är simhallen viktig. Vi vill satsa på barnens verksamheter, vi vill satsa på det viktiga motionsutövandet för alla åldrar. Vi vill ha en simhall som till 100 % använder varje skattekrona på ett riktigt sätt.

Vi behöver en större simhall i Järfälla – NU!