SFI-Svenska för invandrare i Järfälla

Antalet personer som väljer att gå på Svenska för invandrare SFI som hålls på Lärcentrum i Järfälla ökar. 2011 så valde 1140 personer att gå på SFI i Järfälla, denna siffra hade 2012 ökat till 1210 personer. Alla som har ett svenskt personnummer och är skrivna i Järfälla kan söka till SFI. SFI är till för de som vill lära sig svenska för att senare gå vidare till arbeten och studier.

Inom SFI i Järfälla så finns det 3 olika vägar att gå.

Studieväg 1 riktar sig till de som har en begränsad skolgång sedan tidigare där det finns ett behov av att kunna lära sig att läsa och skriva samtidigt som man lär sig att tala svenska.

Studieväg 2 ställer lite högre krav på eleven och riktar sig till de som har gått igenom grundskolan i ett annat land men behöver en lite mer långsam studietakt i den svenska skolan. Efter den här utbildningen så ska eleverna kunna behärska svenska bättre men att deras arbete inte kräver så avancerade krav på språket.

Studieväg 3 är till för de elever som önskar att studera i en snabbare takt än de andra och ger godare förutsättningar för ytterligare teoretiska studier. Den här SFI utbildningen i Järfälla ger eleverna de förutsättningar som behövs för att klara arbete.

Gemensamt för SFI i Järfälla kommun är att dessa kurser pågår i sex veckor och eleverna går i skolan 3 timmar per dag och eleverna kan välja att gå förmiddagar eller eftermiddagar. Det finns även kurser i SFI på kvällstid i Jakobsberg. Ibland finns det ett behov för elever med oregelbunden arbetstid att studera på olika tider och då ger SFI i Järfälla kommun eleven även den möjligheten.

För de som genomför SFI med betyget godkänt samt uppfyller vissa andra förutsättningar så kan eleverna få en så kallad SFI-bonus på mellan 6000-12000:-. Detta är en ekonomisk bonus som Skolverket betalar ut till kommunerna.

 

SFI-Svenska för invandrare utbildningen i Järfälla hittar du på

Järfälla Lärcentrum

Järfällavägen 100.

Tel: 08-58028458 08-58028386 08-58028377